Årsmøte i SSKK søndag 24. mars

Årsmøte i SSKK søndag 24. mars

Årsmøte i SSKK søndag 24. mars 150 150 Sandefjord Shotokan Karateklubb

Innkalling til årsmøte 2024

Kjære alle medlemmer I Sandefjord Shotokan Karateklubb!

Styret i SSKK kaller herved inn til årsmøte søndag 24. mars kl. 12.00 – 13.00. Årsmøtet gjennomføres i våre lokaler i Hindervei 5B. Vi håper så mange som mulig har anledning til å stille og bidra. Det vil bli enke bevertning med kaffe og frukt.

Møte- og talerett, valgbarhet
Alle medlemmer som har fylt 15år og som har betalt medlemskontingenten kan stille på årsmøte med stemme og talerett. For å kunne være valgbar til styreverv eller andre verv gjelder de samme reglene iht. SSKK sine vedtekter.

Påmelding
For å få en god oversikt over antall deltakere vil årsmøtet opprettes som et arrangement i Spond med påmelding. Her vil også alle årsmøtedokumenter som årsmøte skal behandle legges til.

Behandling av saker

Fullstendig sakliste og årsmøtedokumenter lastes opp senest 1 uke før årsmøte på Spond, søndag 10 mars ref. NIFs lovnorm §2-16.

Medlemmer som ønsker saker behandlet og lagt til sakslisten må være oversendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Det er kun formell saksliste og innsendte saker som kan behandles under årsmøte ref. NIFs lovnorm §2-17.

 

Med vennlig hilsen

Styret
Sandefjord Shotokan Karateklubb