Graderinger

Graderingssystemet i JKA er delt opp på følgende måte: fargede belter er delt opp i 10 kyu-grader (fra 10 til 1 i synkende rekkefølge), og det sorte beltet er delt opp i 10 dan-grader (fra 1 til 10 i stigende rekkefølge).

Stilartskonvertering

Svartbeltepass

Sensur

Dangradering

Pensum

Klubbgradering

Andre JKA klubber

JKA Norway har som overordnet mål å bli en landsomfattende organisasjon, med medlemsklubber i alle landsdeler. Her finner du en oversikt over klubbene i dag (denne siden vil bli fortløpende oppdatert):