Klubbgradering

JKA Gradering

Garderinger i Sandefjord Shotokan Karateklubb følger JKA Norway sitt reglement. Kyu-graderinger kan kun gjøres maksimum to ganger i året. Fra 1. kyu til 1. dan må du som utøver vente 1 år før du kan prøve seg til svarte belte. Barn opp til og med 7 år graderer seg til rød stripe, 10. kyu. Barn opptil 12 år graderer seg til gul stripe, 9. kyu.

For å gradere seg videre til 2.dan (nidan) må du vente minimum 2 år. Til 3.dan (sandan) må du vente minimum 3 år og slikt fortsetter det med 4.dan (yondan), 5.dan (godan) og 6.dan (rokudan).

Kyu graderingsavgifter:
Sandefjord Shotokan Karateklubb administrerer og koordinerer graderingene å betale graderings-avgiften til JKA Norway påvegne av utøveren.
Prisen for kyu-graderingen er satt av JKA Norway og prisen er for tiden: 10.-1. kyu: 200 kroner.

Graderingsavgiften for 10.-1. kyu refunderes ikke uansett utfall for graderingen, med mindre vedkommende uforskyldt blir forhindret fra å stille til gradering.

Nedre aldersgrenser for gradering

  • Shodan – ingen nedre aldersgrenser
  • Nidan – 16 år
  • Sandan – 21 år
  • Yondan – 28 år
  • Godan – 35 år

JKA Norway sine dangraderinger som foruten er godkjent av JKA World Federation er også godkjente av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges kampsportforbund (NKF).

De som ikke består sin dangradering må vente minimum 6 måneder før de kan prøve seg igjen. Ved andre gangs stryk ved dangradering med kata only/kumite only må en ta alt graderingspensumet om igjen ved neste forsøk.

Dan graderingsavgifter

  1. 1. dan: Kr 1.400,-
  2. 2. dan: Kr 1.500,-
  3. 3. dan: Kr 2.000,-
  4. 4. dan: Kr 3.000,-
  5. 5. dan: Kr 4.000,-

I graderingsgebyret til 1. dan på kroner 1400,- inkluderes det internasjonale svartbeltepass. Ved dangradering refunderes avgiften minus kr 300,- dersom vedkommende ikke består graderingen. JKA Norway ivaretar registreringen av dangraderinger overfor JKA hovedkvarter i Japan.

Alle graderingssensorer skal gradere i karate-gi eller dommerantrekk.