Kumite

Kihon ippon

Kampoppstart

Hvert angrep og forsvar skal utføres kun en gang. Ingen utøver har lov til å gjenta et angrep.
Utøveren har kun lov til å bruke “Kiai” (utrop, rop) samtidig med utførelse av teknikken.

1

Utøverne stiller opp ved startpunktene og bukker til hverandre (rei).

2

Den ene utøveren angriper først alle teknikker. Ved konkurranse er det annen hver gang. Etter hvert angrep går utøverne tilbake til opprinnelig avstand (Yoi). Utøverne gjør seg klare for å starte neste angrep/forsvar.

Angrepsteknikker

Det er sensor som bestemmer hvilke angrepsteknikker som skal fremføres.
Mulige angrepsteknikker er:

Jodan Oi-zuki

Et steg frem, rett slag mot ansiktet – Rett fremover slag mot hakespiss/kinn

Chudan Oi-zuki

(et steg frem, rett slag mot maven) – Rett slag mot solar plexus

Jodan Mawashigeri

Buespark mot siden av hodet med bakerste fot.

Chudan Yokogeri

– Sidespark mot solarplexus med bakerste fot.

Chudan Maegeri

(foroverspark) – Front spark mot solar plexus med bakerste fot.

Chudan Ushiroger

Rundspark mot solarplexus med bakerste fot.

Forsvarsteknikker

Forsvareren kan bruke hvilken som helst blokkeringsteknikk og kroppsforflytning.

Motangrepet kan være hvilken som helst teknikk og hvilket som helst mål på kropp/hode. Motangrepet kan dog bare bestå av et enkelt motangrep.

Angrep skal utføres med høyre arm og fot. Deretter når begge har angrepet med høyre arm og fot kan det være mulighet for også å angripe med venstre arm og fot. Dette bestemmer sensor.

Angriperen har ansvaret med finne korrekt avstand. Gå tilbake “Gedan-Barai” (nedoverblokk), se på motstanderen, klart og tydelig gi beskjed om hvilken teknikk som vil bli brukt (“Jodan”, “Chudan”, “Maegeri” o.s.v.) og deretter angripe. Etter hvert angrep skal angriperen flytte fremste fot tilbake og forsvareren skal flytte sin bakerste for frem. Begge skal da stå i “Shizentai” (naturlig stilling).

Forbud og ting å huske på

Angrep

Finter er forbudt. Det er forbudt å bruke teknikker som skal få motstanderen til å bevege seg for så å angripe for å få poeng.

Angrep som har til hensikt å treffe motstanderen med kroppen er forbudt. Fotbevegelsene skal kun være standard en skrittlengde ved angrep.

Ettstegs slagangrep fremover må være rette slag mot ansikt eller mage området. Ingen uortodokse teknikker er tillatt brukt.

Angrepet skal utføres korrekt mot motstanderen som står i “Shizen-tai” (naturlig stilling) og mot de respektive treffpunktene (hode, mage). Forsvareren har ikke lov til å angripe motstanderen ved å forutse hvor motstanderen vil angripe. I ettstegs angrep fremover skal angriperens fot plasseres der hvor det måtte være naturlig og ikke la det gå utover “Kihon” (grunnleggende teknikker).

Hånden som utfører slaget skal ikke trekkes tilbake umiddelbart etter et angrep.

Forsvar

Ved bruk av “Age-uke” (oppoverblokk) er det ikke lov å avlevere blokken med så mye kraft at motstanderen mister balansen.

Ved bruk av “Soto-uke” (utsideblokk) er det ikke lov å tvinge motstanderens arm nedover.

Hånden som utfører motangrepet skal ikke trekkes tilbake umiddelbart etter et motangrep.

Utøverne skal ikke treffe eller komme i kontakt med hverandre unntatt ved blokking.

Kontinuerlige teknikker som, legg felling, kast, leddgrep er forbudt.

Ved bruk av armblokkeringer (“Soto-uke”, eller utsideblokk) er det forbudt å sikte på albuen til motstanderen pga. faren for skader. Utøverne er pålagt å blokkere på håndledd/underarm som i “Kihon” (grunnleggende teknikker).

JU IPPON

Kampoppstart

1

Ved Hajime skal begge utøverne innta kampstilling. Begge går frem i kampstilling. Den ene utøveren angriper først alle teknikker. Ved konkurranse er det annenhver gang. Etter hvert angrep går utøverne tilbake til opprinnelig avstand. Utøverne gjør seg klare for å starte neste angrep/forsvar.

2

Utøverne stiller opp ved startpunktene og bukker til hverandre (rei). Avstanden mellom dem skal være 3 meter.

3

Utøverne kan fritt innta hvilken som helst kampstilling, men det er ansett som mest riktig at en har hendene foran seg (foran kroppen).

4

Etter at angrepene er utført skal utøverne bukke (rei) til hverandre.

Angrepsteknikker

Det er sensor som bestemmer hvilke angrepsteknikker som skal fremføres.
Mulige angrepsteknikker er:

“Jodan Oi-zuki”

(et steg frem, rett slag mot ansiktet) – Rett fremoverslag mot hakespiss/kinn

“Chudan Oi-zuki”

(et steg frem, rett slag mot maven) – Rett slag mot solar plexus

“Chudan Maegeri” (frontspark)

– Frontspark mot solar plexus med bakerste fot.

”Chudan Yokogeri” (sidespark)

– Sidespark mot solarplexus med bakerste fot.

”Jodan Mawashigeri” (buespark)

– Buespark mot siden av hodet med bakerste fot.

”Chudan Ushirogeri” (rundspark)

– Rundspark mot solarplexus med bakerste fot.

Forsvarsteknikker

Forsvareren kan bruke hvilken som helst blokkeringsteknikk og kroppsforflytning.

Motangrepet kan være hvilken som helst teknikk og hvilket som helst mål på kropp/hode. Motangrepet kan dog bare bestå av ett enkelt motangrep.
Presiseringer

Angrep skal utføres med høyre arm og fot. Deretter når begge har angrepet med høyre arm og fot kan det være mulighet for også å angripe med venstre arm og fot. Dette bestemmer sensor.

Angriperen har ansvaret med finne korrekt avstand. Se på motstanderen, klart og tydelig gi beskjed om hvilken teknikk som vil bli brukt (“Jodan”, “Chudan”, “Maegeri”, ”Yokogeri”, ”Mawashigeri ”eller ”Ushirogeri”) og deretter angripe.

Forbud og ting å huske på

Angrep

Kontringsteknikk skal utføres med KIME før den trekkes tilbake!

Angrep fra avstand som er så kort at en ikke kan unngå kroppskontakt (hvilken som helst del av kroppen).

Angrepshånd kan ikke trekkes tilbake med engang.

Det er forbudt å treffe motstanderen

Det er forbudt å blokkere eller dukke vekk fra motangrep.

Det er forbudt å holde eller gripe tak i motstanderen.
Forsvarer

Det er ikke tillatt med De-ai motangrep (motangrep uten først å blokkere angrepet)

Forsvar

Finter er ikke tillatt.

Utøverne har ikke lov å prøve det samme angrepet eller forsvaret på nytt.

Det er bare tillatt å bruke ett “Kiai” pr angrep.

Angriperen angriper umiddelbart når det er riktig avstand. Dommerne må passe på at ikke begge angriper samtidig selv om begge har riktig avstand. Pga. faren for skader må en være påpasselig med dette.