Pensum

Graderingspensumet som er oppgitt her både til kyugrad og til dangrad er kun ment som veiledning. Ved en aktuell gradering vil kihonpensumet kunne avvike noe.

Graderingspensumet som er oppgitt her både til kyugrad og til dangrad er kun ment som veiledning. Ved en aktuell gradering vil kihonpensumet kunne avvike noe.

Her finner dere sammendrag av graderingspensumet i ett PDF dokument: Graderingspensum oppsummert 3 april 2022

Kyugraderingspensum for JKA Norway

10. kyu – opp til hvitt belte /rød stripe
9. kyu – opp til hvitt belte /gul stripe
8. kyu – opp til gult belte
7. kyu – opp til oransje belte
6. kyu – opp til grønt belte
5. kyu – opp til blått belte
4. kyu – opp til lilla belte
3. kyu – opp til første brune belte
2. kyu – opp til andre brune belte
1. kyu – opp til tredje brune belte

Spørsmål til pensumet rettes hovedsakelig til klubbinstruktør – evt. hovedinstruktører på klubbnivå.

Dangraderingspensum for JKA Norway

1. dan – Shodan
2. dan – Nidan
3. dan – Sandan
4. dan – Yondan
5. dan – Godan
6. dan – Rokudan

Gyldige treningssamlinger: Gasshukuer i regi av JKA Norway
Utenlandske treningssamlinger, som i London
Ad hoc treningssamlinger med sjefsinstruktør i JKA Norway .
Ad hoc treningssamlinger med utenlandske instruktører i Norge i regi av JKA Norway

Graderingspensum kyu

Formelle krav

 • Examiners look for ease and naturalness of execution, for speedy and powerful kime, and for smooth, instantaneous, dynamic elasticity of delivery.

Kihon

Kihon – Moving basics

 1. (F) Jodan Jun Zuki. chudan guakizuki
 2. (B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
 3. (F) Chudan Soto Ude Uke, i Zenkutsu Dachi, skift Dachi til Kiba Dachi, Yoko Enpi Uchi
 4. (B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki
 5. (F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi, Gyaku Nukite i Zenkutsu Dachi
 6. (F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri  på stedet, så maegeri ett steg frem
 7. (F) Chudan Mawashi Geri
 8. (F) Chudan Yoko Geri Keage (Kiba Dachi, høyre og venstre)
 9. (F) Chudan Yoko Geri Kekomi fra Zenkutsu Dachi

Kata

Bassai Dai

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan eller Tekki shodan
 • Utøveren kan også bli bedt om å vise bunkai fra de essensielle teknikkene i Heian yondan, Heian godan eller Tekki shodan.
 • Det er kun utøvere over 15 år som vil bli bedt om å fremvise bunkai.

Kumite

Ju ippon kumite

 1. Jodan Oi Zuki
 2. Chudan Oi Zuki
 3. Chudan Mae Geri
 4. Chudan Yoko Geri Kekomi
 5. Chudan eller Jodan Mawashi Geri (må annonsere jodan eller chudan)

med angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

Kihon – Moving basics

 1. (F) Jodan Jun Zuki, chudan guaki zuki
 2. (B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
 3. (F) Chudan Soto Ude Uke, Guaki Zuki
 4. (B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki
 5. (F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi, Gyaku Nukite i Zenkutsu Dachi
 6. (F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
 7. (F) Chudan Mawashi Geri
 8. (F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
 9. (F) Chudan Yoko Geri Kekomi (i zenkutzudachi)

Kata

Tekki Shodan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan eller Heian godan
 • Utøveren kan også bli bedt om å vise bunkai fra de essensielle teknikkene i Heian Shodan, Heian Nidan eller Heian Sandan.
 • Det er kun utøvere over 15 år som vil bli bedt om å fremvise bunkai.

Kumite

Jiyu ippon kumite

 1. Jodan Oi Zuki
 2. Chudan Oi Zuki
 3. Chudan Mae Geri
 4. Chudan Yoko Geri Kekomi
 5. Mawashigeri (utøveren må informere om det er chudan eller jodan)

med angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

Formelle krav

 • Examiners are looking for appropriate degree of strength and sharpness of execution in each technique (kihon, kata kamp; kumite)

Kihon

KIHON – Moving basics

 1. (F) Chudan Jun Zuki
 2. (F) Sanbon renzuki
 3. (B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
 4. (F) Chudan Soto Ude Uke, Gyaki Zuki
 5. (B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki (i kokutzudachi)
 6. (F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi, Zenkutsu Dachi Gyaku Nukite
 7. (F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
 8. (F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
 9. (F) Chudan Yoko Geri Kekomi (i zenkutzudachi)

Kata

Heian Godan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan eller Heian yondan

Kumite

Ju ippon kumite

 1. Jodan Oi Zuki
 2. Chudan Oi Zuki
 3. Chudan Mae Geri

med angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

Kihon

Kihon – Moving basics

 1. (F) Chudan Jun Zuki
 2. (F) Sanbon Renzuki
 3. (B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
 4. (F) Chudan Soto Ude Uke, Gyaku Zuki
 5. (B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki
 6. (F) Shuto Uke in Kokutsu Dachi, Zenkutsu Dachi Nukite
 7. (F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
 8. (F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
 9. (F) Chudan Yoko Geri Kekomi i Zenkutzudachi

Kata
Heian Yondan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan eller Heian sandan

Kumite

Kihon ippon kumite

 1. Jodan Oi Zuki
 2. Chudan Oi Zuki
 3. Chudan Mae Geri
 4. Chudan Yoko Geri Kekomi

med angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

Formelle krav

 • Examiners look for correct pivoting of the hips during renzoku-waza, and clear grasp of the hand techniques

Kihon

Kihon – Moving basics

 1. (F) Chudan Jun Zuki
 2. (B) Jodan Ageuke, Gyaku Zuki
 3. (F) Chudan Soto Ude Uke, Gyaku Zuki
 4. (B) Chudan Uchi Ude Uke, Gyaku Zuki
 5. (F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi
 6. (F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
 7. (F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre and venstre)
 8. (F) Chudan Yoko Geri Kekomi (i Kiba Dachi, høyre and venstre)

Kata

Heian Sandan

Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan og Heian nidan

Kumite

Kihon ippon kumite

 1. Jodan Jun Zuki
 2. Chudan Jun Zuki
 3. Chudan Mae Geri

med angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

Kihon

Kihon – Moving basics

 1. (F) Chudan Jun Zuki
 2. (B) Jodan Age Uke
 3. (F) Chudan Soto Ude Uke
 4. (F) Chudan Uchi Ude Uke
 5. (F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi
 6. (F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
 7. (F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
 8. (F) Chudan Yoko Geri Kekomi (i Kiba Dachi, høyre og venstre)


Kata
Heian Nidan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan.

Kumite
Kihon ippon kumite

 1. Jodan Jun Zuki – høyre og venstre
 2. Chudan Jun Zuki – høyre og venstre

Rekkefølge: Høyre jodan, høyre chudan, så venstre siden.

Formelle krav

 • Examiners look predominantly for correct basic form

Kihon

Kihon – Moving basics

 1. (F) Chudan Jun Zuki
 2. (B) Jodan Ageuke
 3. (F) Chudan Soto Ude Uke
 4. (B) Chudan Uchi Ude Uke
 5. (F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi
 6. (F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri
 7. Chudan Yoko Geri Keage (fra heisoku dachi, høyre og venstre)
 8. Chudan Yoko Geri Kekomi (fra heisoku dachi, høyre og venstre)

Kata
Heian Shodan

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Taikyoku Shodan

Kumite
Gohon kumite:

 1. Jodan Jun Zuki
 2. Chudan Jun Zuki

Kihon
Kihon – Moving basics

 1. (F) Chudan Jun Zuki
 2. (F) Jodan Age Uke
 3. (F) Chudan Soto Ude Uke
 4. (F) Gedan Barai
 5. (F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi
 6. (F) Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri

Kata
Taikyoku Shodan

Kumite
Gohon kumite:
Jodan Jun Zuki
Chudan Jun Zuki

Juniorgrad opp til og med 12 år.
Kihon – Fra Shizen Tai (Hachiji Dachi) til Zenkutsu Dachi og tilbake til Shizen tai:

 1. Chudan Jun Zuki
 2. Jodan Age Uke
 3. Chudan Soto Ude Uke
 4. Kokutsu Shuto uke
 5. Heisoku Dachi, Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri (på stedet)

* På telling, 5 ganger for hver side.

Juniorgrad opp til cirka 7 år.
Kihon – Stå kun i Shizen Tai (Hachiji Dachi):

 1. Chudan Chokozuki
 2. Jodan Age Uke
 3. Chudan Soto Uke
 4. Heisoku Dachi, Gedan Kaki Wake: Chudan Mae Geri (på stedet)

* På telling, 5 ganger for hver side

Graderingspensum Dan

Formelle krav

Minimum 1 år siden forrige gradering. Examiners test for basic understanding and functional ability in the foundational techniques of karate

Kihon

Basisstilling (Zenkutsu-Dachi, Gedan Barai

Kihon – Moving basics

 1. (F) Sanbon Ren Zuki
 2. (B) Jodan Age Uke, Gyaku Zuki
 3. (F) Chudan Soto Ude Uke, i Zenkutsu Dachi, skift stilling til Kiba Dachi, Yoko Enpi Uchi, Yokoura Ken Uchi over i Zenkutsu Dachi guakizuki.
 4. (B) Chudan Uchi Ude Uke, Kizami Zuki, Gyaku Zuki, fra Kokutsu dachi til Zenkutsu dachi.
 5. (F) Shuto Uke i Kokutsu Dachi, Gyaku Nukite i Zenkutsu Dachi
 6. (F) Chudan Mae Geri på stedet, frem chudan maegeri
 7. (F) Chudan Mawashi Geri
 8. (F) Chudan Yoko Geri Keage (i Kiba Dachi, høyre og venstre)
 9. (F) Chudan Yoko Geri Kekomi i Zenkutsu Dachi

Kata

Enten Bassai dai, Kanku dai, Jion eller Enpi

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan eller Tekki shodan
 • Utøveren kan også bli bedt om å vise bunkai fra de essensielle teknikkene i Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan eller Tekki shodan
 • Det er kun utøvere over 15 år som vil bli bedt om å fremvise bunkai.

Kumite

Ju kumite

Note:
De under 13 år utfører normalt sett kun Jiyu Ippon Kumite.

Angrep:

 1. Høyre Jodan Jun Zuki,
 2. Høyre Chudan Jun Zuki,
 3. Høyre Chudan Mae Geri,
 4. Høyre Chudan Yoko Geri Kekomi
 5. Høyre Chudan Mawashi Geri

med angrep både med venstre og høyre fot foran. Først alle angrep ene siden og så andre siden etterpå.

Formelle krav

 • Minimum 16 år gammel
 • Minimum 2 år siden forrige gradering

Examiners test for understanding and proficiency in the foundational techniques of karate

Kihon

 1. (F) Chudan Jun Zuki
 2. (F) Jodan Jun Zuki, Chudan Gyaki Zuki
 3. (F) Sanbon Renzuki
 4. (B) Jodan Age Uke / Chudan Soto Uke / Chudan Gyaku Zuki (blokk med samme hånd)
 5. (F) Chudan Uchi Uke / Kizami Zuki / Chudan Gyaku Zuki ( Kokutsu Dachi til Zenkutsu Dachi)
 6. (B) Chudan Shuto Uke / Nukite (Kokutsu Dachi til Zenkutsu Dachi)
 7. (F) Gedan Kakiwake: Mae Geri på stedet, Mae Geri frem
 8. (F) Chudan Yoko Keage / Yoko Kekomi (Kiba Dachi, skift fot)
 9. (F) Chudan Yoko Kekomi
 10. (F) Mawashi Geri / Yokoura Kenuchi, Chudan Gyaki Zuki

Kata

Favorittkata

Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan eller Tekki shodan

Kumite

Ju kumite

Formelle krav

 • Godkjent JKA Norway dansøknad
 • Minimum 21 år gammel
 • Minimum 3 år siden forrige gradering

Examiners test for understanding and proficiency in the standard techniques of karate

Kihon
Fra kamae

 1. (F) Jodan Kizami Zuki / Jodan Jun Zuki, chudan Gyaku Zuki (free style pose)
 2. (B) Jodan Age Uke / Chudan Soto Uke / Chudan Gyaku Zuki (blokk med samme hånd)
 3. (F) Chudan Uchi Uke / Kizami Zuki / Chudan Gyaku Zuki (Kokutsu Dachi til Zenkutsu Dachi)
 4. (B) Chudan Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Nukite (Kokutsu Dachi til Zenkutsu Dachi)
 5. (F) Mae Geri Gyaku Zuki / Yoko Kekomi  guakizuki/ Mawashi Geri Gyaku Zuki (skift ben ved sparkene)
 6. (F) Ushirogeri
 7. Mae Geri / Yoko Kekomi / Ushiro Geri (Zenkutsu Dachi på stedet, spark med samme fot)

Kata
Favoritt kata

Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan eller Tekki shodan

Kumite
Ju kumite

Formelle krav

 • Godkjent JKA Norway dansøknad
 • Minimum 28 år gammel
 • Minimum 4 år siden forrige gradering

Examiners test for understanding and mastery of all karate techniques; for an understanding of the philosophy of karate; for an ability to apply these fundamentals and functional aspects in practice; and for an ability to instruct

Kihon
fra kamae

 1. (F) Kizamizuki, Sanbon Ren Zuki
 2. (B) Jodan Age Uke / Chudan Soto Uke / Chudan Gyaku Zuki (blokk med samme hånd))
 3. (F) Chudan Uchi Uke / Kizami Zuki / Chudan Gyaku Zuki (Kokutsu Dachi til Zenkutsu Dachi)
 4. (B) Chudan Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Nukite (Kokutsu Dachi til Zenkutsu Dachi)
 5. (F) Mae Geri Jun Zuki, Gyaki Zuki
 6. (F) Kizami Mawashigeri, Yoko Geri kekomi, Gyaku Zuki
 7. Mae Geri / Yoko Kekomi / Ushiro Geri (Zenkutsu Dachi på stedet, spark med samme fot)

Kata
Favorittkata

 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan, Tekki shodan eller Tekki Nidan.
 • Spørsmål og svar til teknikker

Kumite
Ju kumite

Formelle krav

 • Godkjent JKA Norway dansøknad.
 • Minimum 35 år gammel
 • Minimum 5 år siden forrige gradering

Examiners test for high-level mastery of karate techniques, and the ability to apply technique in one’s own unique way

Kihon

 1. (F) Kizami Zuki, Sanbon Ren Zuki
 2. (B) Jodan Age Uke / Chudan Soto Uke / Chudan Gyaku Zuki (blokk med samme hånd))
 3. (F) Chudan Uchi Uke / Kizami Zuki / Chudan Gyaku Zuki (Kokutsu Dachi til Zenkutsu Dachi)
 4. (B) Chudan Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Nukite (Kokutsu Dachi til Zenkutsu Dachi)
 5. (F) Mae Geri, Jodan Jun Zuki, Chudan Gyaku Zuki
 6. (F) Yoko Geri Gyaku Zuki
 7. (F) Mawashi Geri Gyaku Zuki
 8. (F) Mae Geri, Yoko Geri, Mawashi Geri, Gyaku Zuki.

Kata
Favorittkata

 • Spørsmål og svar til teknikker
 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan, Tekki shodan, Tekki Nidan eller Tekki Sandan.

 

Kumite
Ju kumite

Formelle krav

 • Godkjent JKA Norway dansøknad.
 • Minimum 7 år siden forrige gradering

Kihon

Spesifisert av sensor

Kata
Favorittkata

 • Spørsmål og svar til teknikker
 • Utøveren kan bli bedt om å fremføre Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan, Heian godan, Tekki shodan, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Enpi, Jion, Kanku dai eller Bassai dai
 • Levere inn rapport om en spesifikk teknikk for graderingsdagen. Leveres inn en uke i forkant av graderingsdagen.

 

Kumite
Ju kumite

Gradering