Sensur

Det vil ved hver gradering bli gitt en totalvurdering av utøverens prestasjoner for å beskrive nivået til utøveren ved den graden personen graderer seg til. For dan gradering gjelder egne kriterier.

Til hver gradering vil utøverens ferdigheter bli testet innen Kihon, Kata og Kumite. Ingen utøvere stryker eller gis 1 år til 10. kyu, 9. kyu og 8. kyu. I helt spesielle tilfeller hvor en utøver viser eksepsjonelle ferdigheter, er det kun TK medlemmer som kan vurdere å tildele en dobbelgrad.

 

SensurBeskrivelse
“O”Særdeles god prestasjon
“Trekant”Meget god prestasjon
“Trekant med 1 strek”God prestasjon. Utøveren har utført en eller flere mindre feil
“Trekant med 2 streker””Nokså god prestasjon. Utøveren har utført mange feil
1 år”Lite god prestasjon. Det vil bli notert “1 år” eller “T” i karatepasset ved den aktuelle graden utøveren graderte seg til. Utøveren må vente minimum ett år til neste gradering.
“X”Stryk. Utøveren må vente minimum 3 måneder før utøveren kan prøve å gradere seg igjen.

Gradering