Stevnereglement

Habilitet ved dømming

På alle stevner i regi av JKA Norway gjelder følgende habilitetsregler ved dømming:
Dersom man er i nær familie (barn, søsken, foreldre, ektefelle, samboer, tante/onkel, søskenbarn) kan en ikke være:

 • Hoveddommer i innledende runder.
 • Hoveddommer eller Hjørnedommer i finalen.

Klasseinndeling

I JKA Norway arrangeres det lokale stevner som JKA Cup og nasjonale stevner som JKA NM og JKA Open.

Alle stevner er både aldersbestemt og gradbestemt i henhold til tabell under:

StevneJKA CupJKA NMJKA Open
Alder8 år og oppover12 år + (*)12 år + (*)
Grad:8. kyu – DANÅpenÅpen

(*) En må fylle 13 år det året en skal delta i NM eller Open

JKA CUP

Spesielle gjennomføringsregler for de som er:
8-10 år og gradene 8.kyu-4.kyu og
8-11 år og gradene 3.kyu-1.kyu.

KlassenummerAlderGradFor hvem Gutter/Jenter
A8-10 år8. kyu – 7. kyuMikset klasse
B8-10 år6. kyu – 4. kyuMikset klasse
C8-11 år3. kyu – 1. kyuGutter
D8-11 år3. kyu – 1. kyuJenter

På grunn av ung alder og liten erfaring med konkurransesystemet til JKA Norway, vil gjennomføringen av disse klassene gjennomføres noe annerledes enn vanlige stevneregler til JKA. Klasseinndelingen er tilpasset NIF sitt reglement for barneidrett.  Det skal være lystbetont hvor alle skal føle mestring, og alle skal få konkurrere like mye i kata og kumite. Ikke Cup system. Det føres ikke resultatlister for denne aldersgruppen og det vil heller ikke lages rangeringsliste for disse klassene. Derfor blir det ingen medaljeutdeling som gull, sølv og bronse. Alle utøverne premieres med deltakermedalje.

Gjennomføring:

 • Vi deler deltagerne inn i to grupper som går mot hverandre, en og en. Gjelder både kata og kumite.
 • Når siste par ut går mot hverandre, stokker vi om, og fortsetter med nye runder.
 • Alle utøverne må få gått minimum 2 kamper hver, i både kata og kumite. Totalt 4 kamper.

Ved behov kan disse klassene gjennomføres med 1 hoveddommer og 2 hjørnedommere.

Prinsippet er at alle som deltar i «Kyu» klassen må kunne den type kumite som er definert. For klassen 8-11 år er det Ju ippon Kumite som gjelder.

Klasseinndeling JKA Cup, lavere grad eller alder.

Lavere grad eller alder.
KlassenummerAlderGradFor hvem Gutter/Jenter
E11-12 år8. kyu – 7. kyuGutter
F11-12 år8. kyu – 7. kyuJenter
G11-12 år6. kyu – 4. kyuGutter
H11-12 år6. kyu – 4. kyuJenter
I13-15 år8. kyu – 4. kyuGutter
J13-15 år8. kyu – 4. kyuJenter
K16-99 år8. kyu – 4. kyuHerrer
L16-99 år8. kyu – 4. kyuKvinner

 

Klasseinndeling, alle stevner kyu og åpen klasse:

Klassene 1-24 er de klasser som er under JKA NM og JKA Open. I tillegg kommer lagklassene.
For JKA Cup er det også klassene 1-24, men i tillegg også klassene A-L.
For klassene A-L er det kun mulig å delta i en klasse kata og en klasse kata.

Om en klubb melder på en utøver i klassene 1-24 er den samme utøveren automatisk diskvalifisert for å delta i klassene A-L.

Det finnes nå to klassetyper for klassene 1-24:

 1. «Kyu» som betyr at alle med uavhengig av kyu grad kan delta i denne klassen.
 2. «Åpen» som betyr at alle kan delta i denne klassen uavhengig av grad, det være seg både kyu og DAN.
KlassenummerAlderFor hvem
112-13 årKyuGutter
212-13 årKyuJenter
312-13 årÅpenGutter
412-13 årÅpenJenter
514-15 årKyuGutter
614-15 årKyuJenter
714-15 årÅpenGutter
814-15 årÅpenJenter
916-17 årKyuHerrer
1016-17 årKyuKvinner
1116-17 årÅpenHerrer
1216-17 årÅpenKvinner
1318-20 årKyuHerrer
1418-20 årKyuKvinner
1518-20 årÅpenHerrer
1618-20 årÅpenKvinner
1718-99 årKyuHerrer
1818-99 årKyuKvinner
1918-99 årÅpenHerrer
2018-99 årÅpenKvinner
2140-49 årÅpenHerrer
2240-49 årÅpenKvinner
2350-99 årÅpenHerrer
2450-99 årÅpenKvinner

De som deltar i «Kyu» klassen kan i tillegg også delta i «Åpen» klassen innenfor samme alderstrinn.

Det betyr at en kan delta i flere klasser innen kata og flere klasser innen kumite om ønskelig, så lenge en tilfredsstiller kriteriene for disse kategoriene. Det tillates allikevel bare maks deltagelse i 2 klasser innen kata og 2 klasser innen kumite.

Klassene 18-99 år Åpen regnes for Eliteklassen og det her kandidater til Kongepokalen eventuelt Bestemannspremien vurderes.

De som deltar i klassene 40-49 år og 50-99 år kan også delta i klassen 18-99 år Åpen eller eventuelt 18-99 år Kyu.

Noen eksempler:
En gutt som er 19 år gammel med brunt belte kan i teorien delta i klassene: 13, 15, 17 og 19.
En jente som er 19 år gammel med brunt belte kan delta i klassene: 14, 16, 18 og 20.
En mann som er 45 år gammel svart belte kan delta i klassene: 19 og 21

Landslagsutøvere som er fylt 21 år eller eldre bør ikke delta i JKA Cup, men heller søke etter andre stevner som ikke er i regi av JKA Norway.

En utøver kan meldes på i en klasse eldre enn sin opprinnelige klasse, om utøverens instruktør tillater det basert på utøverens ferdigheter og kvalifikasjoner. Dette gjøres av klubben ved påmelding av utøverne.

De som er yngre enn 40 år kan ikke delta i klassen 40-49 år og 50-99 år.
De som er eldre enn 40 år kan delta i klassen 18-99 år men ikke de yngre klassene under 18 år.

Klasseinndeling Lag JKA NM

KlassenummerAlderFor hvem
2512-14 årÅpenGutter
2612-14 årÅpenJenter
2715-17 årÅpenGutter
2815-17 årÅpenJenter
2918-99 årÅpenHerrer
3018-99 årÅpenKvinner
3140-99 årÅpenKvinner
3240-99 årÅpenHerrer

Til både lagkata og lagkumite er det 3 stk på hvert lag. Det skal være rene herrelag eller rene damelag. Det er ikke tillatt å mikse lagene med damer og herrer. For lagkata er det de 4 beste lagene som går til finalen. I finalen kan samme kata fra den som ble utført i innledende runde utføres igjen.

Aldersgrensene er i utgangspunktet absolutte. Men for å fylle opp et lag tillates det at:
2 stk personer i aldersgruppen 12-14 år deltar på laget i klassen 15-17 år.
2 stk personer i aldersgruppen 15-17 år deltar på laget i klassen 18-99.
2 stk personer i aldersgruppen 40-99 år deltar på laget i klassen 18-99.

Det er ikke tillatt å fylle opp et lag ved å gå motsatt vei i alderssammensetning, eller at de utøvere 18-39 år kan heller ikke delta i klassen 40-99 år.
Eksempel: at en person i aldersgruppen 15-17 år deltar på et lag i aldersgruppen 12-14 år.

Det er kun tillatt å delta på ett lag i kata og ett lag i kumite.
Alle utøverne må være fra samme klubb.

Noter:

 1. I de laveste kyu klassene; 8-7 kyu og 6-4 kyu, både kata og kumite klassene vil hoveddommer ta hensyn til lavest graderte ved valg av kata og kumite.
 2. I semifinalen under JKA NM i Åpen klassen 18+ som er for de 8 beste utøvere må det fremføres en ”sentei kata”. Det vil si at utøverne fritt kan velge mellom Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi og Jion. Utøverne blir da bedømt etter poengsystemet. Det er da bare 1 utøver på matten av gangen. De 4 beste går videre til finalen der utøverne fremfører sin favorittkata, tokui kata (ikke H1-H5 eller T1), med poengdømming.
 3. Ved lagkata (kun JKA NM) er det poengdømming i alle runder. Et lag består av 3 personer. De 4 beste lagene går til finalen. Samme kata kan fremføres i alle rundene.

Når det avgjøres hvilke aldersklasse/gradsklasse utøveren skal delta i bestemmes det av alderen på stevnedagen. I utgangspunktet er utøverens alder på stevnedagen avgjørende for hvilken aldersklasse man stiller i. Hvis utøverens trener, i samråd med utøveren, mener det er fordelaktig for utøverens utvikling, kan utøveren meldes på i en høyere aldersklasse/gradsklasse.
En utøver som er påmeldt i en aldersklasse/gradsklasse i kumite/kata kan allikevel stille i en annen aldersklasse/gradsklasse i kata/kumite.

Generelt:

 • Aka (rødt belte) er den utøveren som først blir ropt opp. Aka skal ikke ta av seg det beltet utøveren er gradert opp til. Det vil si at Aka har to belter på seg.
 • Når en står med ansiktet til shomen og matteområdet er mellom deg og shomen, skal aka være til høyre for deg.
 • Det er alltid Aka som begynner først i sanbon -, kihon ippon – , og ju ippon kumite.
 • Ved kihon ippon- og ju ippon kumite vil utøverne angripe annenhver gang.

JKA Norway har også laget en oversikt som viser klasseinndeling til de forskjellige stevnene for de individuelle klassene. Denne oversikten viser også hvilke regler som gjelder til hver klasse. I tillegg er det laget noen noter for utdypende informasjon til hver enkelt klasse.

Klasseinndeling med regler

Her kan dere lese mer om hva det skal konkurreres i hver enkel klasse:
Klasseinndeling JKA-NM OG JKA-OPEN Rev 2

Seeding:
I de 4 klassene 18 – 99 år + åpen, herrer og kvinner, kata og kumite, vil landslagssjef utføre seeding av de antatt 4 beste i hver av disse klassene i forkant av før trekningene utføres. Dette gjelder kun for JKA Open og JKA NM. Det er ingen seeding i JKA Cupene.

Sammenslåing av klasser:
Om det er for få utøvere i en klasse, dvs mindre enn 3 utøvere, må disse flyttes over i annen klasse.
Følgende prinsipper følges normalt sett ved sammenslåing av klasser:

 • Klasser slås sammen innenfor samme alderstrinn.

Om dette ikke lar seg gjøre slås klassene sammen på denne måten:

 • Utøver flyttes evt opp/ned en aldersklasse ut fra alder. Er utøveren mindre enn 1 år yngre enn klassen over, flyttes utøveren opp. Er utøveren mindre enn 1 år eldre enn klassen under, flyttes utøveren ned en klasse.

Bestemannspremie

Retningslinjer for tildeling av bestemannspremier

 1. Bestemannspremie tildeles på hvert senior Norgesmesterskapstevne og tildeles kun til utøvere som deltar i seniorklassen med dan-graderte på stevnet.
 2. Bestemannspremie tildeles til beste: – Kvinne og herre
 3. Tildelingskomité skal bestå av: – Teknisk komité
 4. Tildelingen finner sted basert på alminnelig flertall i komité.
 5. Tildeles den utøveren som i prioritert rekkefølge:
 • Tok flest individuelle gull
 • Tok medalje i både kata og kumite individuelt, hvorav gull i en av disiplinene. Hvis utøver 1 har sin andre medalje i valøren sølv vil denne utøveren være vinner hvis utøver 2 har sin andre medalje i valøren bronse.
 • Dersom det er grunnlag for å vurdere flere utøvere likt, skal eventuelle lagmedaljer vurderes
 • Dersom det er grunnlag for å vurdere flere utøvere likt, skal vinneren av individuelt gull i den største klassen (flest deltagere) tildeles

Utøverens ed

På vegne av alle utøvere, lover jeg å delta i dette mesterskapet ved å respektere og godta JKA sitt reglement.

På vegne av alle utøvere, lover jeg å delta i dette mesterskapet ved å respektere og godta JKA sitt reglement.

Jeg lover å respektere mine konkurrenter.

Jeg lover å vise gode holdninger, samt unngå oppførsel som ikke er forenelig med prinsippene i Karate-Do.

Jeg lover å opprettholde god spirit og karate-ånd.

OUSS!

Klesreglement

JKA Norway – Offisielt dommerantrekk
JKA Norway s offisielle dommerantrekk skal bestå av:

 • Marineblå blazer
 • Hvit lang- eller kortarmet skjorte
 • Offisielt JKA slips
 • Grå bukse uten brem
 • Sorte sko
 • Fløyte

JKA Norway s offisielle utøverantrekk er definert i kapittel 1 del 16 i “Tournament rules & regulations for kata og kumite”.

Beskyttelsesutstyr som er påkrevd i kumite:

 • Hansker som er godkjente av JKA
 • En transparent tannbeskytter
 • Utøvere i klassene 12-17 år bør bruke chest protector i kumite

Deltakelse i JKA NM

For å delta i JKA Norway Norgesmesterskap, må utøveren:

 1. Ha bostedsadresse i Norge og ha bodd minimum 1 år sammenhengende i Norge det siste året.
 2. Være tilknyttet klubb i JKA Norway.
 3. Ha gyldig JKA Norway lisens.
 4. En utøver kan ikke representere mer enn en klubb i konkurransen.