Stilartskonvertering

For de som ønsker å konvertere fra en annen karate- eller kampsportstil gjelder følgende regler mht. stilartskonvertering:

Utøvere som kommer fra et annet shotokanforbund

Dersom en utøver har trent i et annet shotokanforbund kan fremvise gyldig karatepass eller diplom for sin nåværende kyugrad kan utøveren gradere seg direkte til neste kyugrad i JKA Norway .

Ved dankonvertering må vi følge de krav som er satt av JKA World Federation. Hvis utøveren skal gradere seg til nidan eller høyere må utøveren på selve graderingsdagen gradere seg opp igjen alle de dangrader utøveren har fra før av. Utøveren må bestå disse dangraderingene før en kan gradere seg opp en ny grad. For eksempel: En utøver som har graden nidan fra et annet shotokanforbund må først gradere seg til shodan og nidan i JKA før en kan prøve seg til sandan. Shodan og nidankonverteringene kan skje samme dagen som en ønsker å gradere seg til sandan. De som konverterer dangraden sin betaler kun halv graderingssats for de gradene en skal konvertere.

Det er en forutsetning at utøvere som ønsker stilartskonvertering må ha vært medlem av JKA Norway i minimum et halvt år. Utøverne kan også bli bedt om en testgradering en stund før selve graderingen.

Utøvere som kommer fra en annen karatestilart

Det er en forutsetning at utøveren kan fremvise gyldig karatepass eller diplom fra sin karatestilart der graden til vedkommende bekreftes. Utøveren må på graderingsdagen først gradere seg til sin nåværende kyugrad. Ved karakteren “bestått” vil utøveren da kunne gradere seg til neste kyugrad.

Ved dankonvertering må vi følge de krav som er satt av JKA World Federation. Hvis utøveren skal gradere seg til nidan eller høyere må utøveren på selve graderingsdagen gradere seg opp igjen alle de dangrader utøveren har fra før av. Utøveren må bestå disse dangraderingene før en kan gradere seg opp en ny grad. For eksempel: En utøver som har graden nidan fra et annet karateforbund må først gradere seg til shodan og nidan i JKA før en kan prøve seg til sandan. Shodan og nidankonverteringene kan skje samme dagen som en ønsker å gradere seg til sandan. De som konverterer dangraden sin betaler kun halv graderingssats for de gradene en skal konvertere.

Det er en forutsetning at utøvere som ønsker stilartskonvertering må ha vært medlem av JKA Norway i minimum et halvt år. Utøverne, gjelder alle grader, kan også bli bedt om en testgradering en stund før selve graderingen.

Utøvere som kommer fra en annen kampsportgren

Utøveren må begynne som nybegynner uavhengig av hvilken grad personen har.

Gradering