Stevnereglement

Habilitet ved dømming

På alle stevner i regi av JKA Norway gjelder følgende habilitetsregler ved dømming:
Dersom man er i nær familie (barn, søsken, foreldre, ektefelle, samboer, tante/onkel, søskenbarn) kan en ikke være:

 • Hoveddommer i innledende runder.
 • Hoveddommer eller Hjørnedommer i finalen.

Klasse inndeling

JKA Norway arrangerer tre forskjellige type stevner årlig.
Disse stevnene er: JKA CUP, JKA NM og JKA OPEN. I oversikten under kan du se hvem som kan delta på de forskjellige stevnene.

JKA Cup: 7 -99 år , Grad: 8. kyu – dan*
JKA NM: f.o.m 13 år, Grad: 3. kyu – dan
JKA Open: f.o.m 13 år, Grad: 3. kyu – dan

* Når det arrangeres JKA Cup dagen etter JKA Open er det følgende klasseinndeling til JKA Cup:
7-12 år for de som har 8. kyu – dan.
13-16 år for de som har 8.-4. kyu.
17 -99 år for de som har 8. kyu-4. kyu.

Nedre aldersgrense er minimum 7 år på stevnedagen. I tillegg må utøveren minimum ha gult belte ved stevnestart. Det tillates ikke nybegynnere, utøvere med hvitt belte med rød stripe eller gul stripe.

Shitei kata: Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan og Tekki Shodan

Til både lagkata og lagkumite er det 3 stk på hvert lag. Det skal være rene herrelag eller rene damelag. Det er ikke tillatt å mikse lagene med damer og herrer. For lagkata er det de 4 beste lagene som går til finalen. I finalen kan samme kata fra den som ble utført i innledende runde utføres igjen.

Aldersgrensene er i utgangspunktet absolutte. Men for å fylle opp et lag tillates det at:
2 stk personer i aldersgruppen 13-15 år deltar på laget i klassen 16-18 år.
2 stk personer i aldersgruppen 16-18 år deltar på laget i klassen 19+.

Det er ikke tillatt å fylle opp et lag ved å gå motsatt vei i alderssammensetning.
Eksempel: at en person i aldersgruppen 16-18 år deltar på et lag i aldersgruppen 13-15 år.

Det er kun tillatt å delta på ett lag i kata og ett lag i kumite.
Alle utøverne må være fra samme klubb.

JKA Norway har også laget en oversikt som viser klasseinndeling til de forskjellige stevnene for de individuelle klassene. Denne oversikten viser også hvilke regler som gjelder til hver klasse. I tillegg er det laget noen noter for utdypende informasjon til hver enkelt klasse.

Noter:

I de laveste kyu klassene; 8.-7. kyu og 6.-4. kyu, både kata og kumite klassene vil hoveddommer ta hensyn til lavest graderte ved valg av kata og kumite.
I semifinalen under JKA NM og JKA Open i DAN klassen 19+ som er for de 8 beste utøvere må det fremføres en ”sentei kata”. Det vil si at utøverne fritt kan velge mellom Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi og Jion. Utøverne blir da bedømt etter poengsystemet. Det er da bare 1 utøver på matten av gangen. De 4 beste går videre til finalen der utøverne fremfører sin favorittkata, tokui kata, med poengdømming. Tokui kata som fremføres kan ikke være en av shitei kataene.
Ved lagkata (kun JKA NM) er det poengdømming i alle runder. Et lag består av 3 personer. De 4 beste lagene går til finalen.
Utenom JKA NM og JKA Open kan utøvere i landslagsstammen delta i 17-19 års klassen i JKA Cupene.
Når det avgjøres hvilke aldersklasse utøveren skal delta i bestemmes det av alderen på stevnedagen.
I utgangspunktet er utøverens alder på stevnedagen avgjørende for hvilken aldersklasse man stiller i.

Hvis utøverens trener, i samråd med utøveren, mener det er fordelaktig for utøverens utvikling, kan utøveren meldes på i en høyere aldersklasse. Dette må det opplyses om ved påmelding.

Man kan kun stille i en aldersklasse i samme stevne. En utøver som er påmeldt i en aldersklasse i kumite kan allikevel stille i en annen aldersklasse i kata.

Generelt:

Aka (rødt belte) er den utøveren som først blir ropt opp. Aka skal ikke ta av seg det beltet utøveren er gradert opp til. Det vil si at Aka har to belter på seg.
Når en står med ansiktet til shomen og matteområdet er mellom deg og shomen skal aka være til høyre for deg.
Det er alltid Aka som begynner først i sanbon -, kihon ippon – , og ju ippon kumite.
Ved kihon ippon- og ju ippon kumite vil utøverne angripe annenhver gang.
Seeding:

Landslagstrener seeder de 4 beste i hver klasse fra landslagsstammen i JKA NM og JKA Open.
Det er ingen seeding i JKA Cupene.

AldersgruppeLAG KATA
LAG KUMITE
Innledende og
Finaler
13-15 årAlle kata unntatt
Shitei kata
Shobu Ippon
16-18 årAlle kata unntatt
Shitei kata
Shobu Ippon
19 år +Alle kata unntatt
Shitei kata
Shobu Ippon

Bestemannspremie

Retningslinjer for tildeling av bestemannspremier

 1. Bestemannspremie tildeles på hvert senior Norgesmesterskapstevne og tildeles kun til utøvere som deltar i seniorklassen med dan-graderte på stevnet.
 2. Bestemannspremie tildeles til beste: – Kvinne og herre
 3. Tildelingskomité skal bestå av: – Teknisk komité
 4. Tildelingen finner sted basert på alminnelig flertall i komité.
 5. Tildeles den utøveren som i prioritert rekkefølge:
 • Tok flest individuelle gull
 • Tok medalje i både kata og kumite individuelt, hvorav gull i en av disiplinene. Hvis utøver 1 har sin andre medalje i valøren sølv vil denne utøveren være vinner hvis utøver 2 har sin andre medalje i valøren bronse.
 • Dersom det er grunnlag for å vurdere flere utøvere likt, skal eventuelle lagmedaljer vurderes
 • Dersom det er grunnlag for å vurdere flere utøvere likt, skal vinneren av individuelt gull i den største klassen (flest deltagere) tildeles

Utøverens ed

På vegne av alle utøvere, lover jeg å delta i dette mesterskapet ved å respektere og godta JKA sitt reglement.

På vegne av alle utøvere, lover jeg å delta i dette mesterskapet ved å respektere og godta JKA sitt reglement.

Jeg lover å respektere mine konkurrenter.

Jeg lover å vise gode holdninger, samt unngå oppførsel som ikke er forenelig med prinsippene i Karate-Do.

Jeg lover å opprettholde god spirit og karate-ånd.

OUSS!

Klesreglement

JKAN – Offisielt dommerantrekk
JKA Norway s offisielle dommerantrekk skal bestå av:

 • Marineblå blazer
 • Hvit lang- eller kortarmet skjorte
 • Offisielt JKA slips
 • Grå bukse uten brem
 • Sorte sko
 • Fløyte

JKA Norway s offisielle utøverantrekk er definert i kapittel 1 del 16 i “Tournament rules & regulations for kata og kumite”.

Beskyttelsesutstyr som er påkrevd i kumite:

 • Hansker som er godkjente av JKA
 • En transparent tannbeskytter
 • Utøvere i klassene 13-17 år skal bruke chest protector i kumite

Deltakelse i JKA NM

For å delta i JKA Norway Norgesmesterskap, må utøveren:

 1. Ha bostedsadresse i Norge og ha bodd minimum 1 år sammenhengende i Norge det siste året.
 2. Være tilknyttet klubb i JKA Norway.
 3. Ha gyldig JKA Norway lisens.
 4. En utøver kan ikke representere mer enn en klubb i konkurransen.