Standardisering og Samarbeidshelg

JKA Karate i Norge skal utvikles nasjonalt med føringer fra JKA HQ i Japan.

For å sikre læring og utvikling på tvers av klubber er det behov for samkjøring og standardisering, slik at en kan ivareta intensjonen bak teknikkene, konseptene og føringene fra JKA.

Formålet med helgen er 3-delt:

  1. Nettverksbygging og inspirasjon
  2. Standardisering av JKA Karate i Norge
  3. Kompetanseløft og formell lisensiering (Nasjonale og Internasjonale lisenser)

Det er behov for å trene sammen, diskusjon og refleksjon slik at en bygger felles forståelse, sikkerhet og felles innsatsområder. JKA Norway Teknisk komite inviterer derfor til årlig standardisering & samarbeidshelg for alle hovedinstruktører (uavhengig av grad), og for medlemmer med 3.dan og høyere.

Fredag på samlingene settes av til inspirasjon gjennom foredrag, tema og gruppearbeid.

Det er forventet at alle Hovedinstruktører i JKA Norways klubber deltar på samlingen for å sikre god kompetanseoverføring til alle klubbene.

Under denne samlingen er det også muligheter for å ta nasjonale så vel som internasjonale lisenser, og fornyelse av eksisterende lisenser. Nivå 1 innen instruktør eller dommerlisens tas første gang ved de lokale nivå 1 kursene. Fornyelse av nivå 1 instruktør og dommer lisens kan utføres under standardisering og samarbeidshelgen.

Helgen legges opp etter en 3 årig rotasjonsplan for å dekke inn Kihon, Kumite og de 25 offisielle JKA Kata. I 2022 følger vi det 1. året av rotasjonsplanen.

1. året2. året3. året
FredagFredagFredag
1700-2000: Foredrag, Informasjon og Inspirasjon1700-2000: Foredrag, Informasjon og Inspirasjon1700-2000: Foredrag, Informasjon og Inspirasjon
2100-2300: Felles middag og sosialt2100-2300: Felles middag og sosialt2100-2300: Felles middag og sosialt
LørdagLørdagLørdag
1000-1200 Kihon/Kumite1000-1200 Kihon/Kumite1000-1200 Kihon/Kumite
1200-1300: Lunsj1200-1300: Lunsj1200-1300: Lunsj
1300-1700: Katagruppe 1 med bunkai1300-1700: Katagruppe 2 med bunkai1300-1700: Katagruppe 3 med bunkai
1900-2300: Sosialt med nettverksbygging1900-2300: Sosialt med nettverksbygging1900-2300: Sosialt med nettverksbygging
SøndagSøndagSøndag
0900-1200: Nasjonal/Internasjonal Lisensering0900-1200: Nasjonal/Internasjonal Lisensering0900-1200: Nasjonal/Internasjonal Lisensering
1200-1300: Lunsj1200-1300: Lunsj1200-1300: Lunsj
1300-1500: Katagruppe 1 med bunkai1300-1500: Kumite/Kata med dømming1300-1500 Kumite/Kata med dømming

Katagruppe 1: Jugo kata 15 stk; Heian 1-5, Tekki 1-3, Jitte, Gankaku, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Hangetsu, Enpi
Katagruppe 2: Nijushiho, Kanku Sho, Bassai Sho, Unsu, Sochin
Katagruppe 3: Gojushiho sho, Gojushiho dai, Wankan, Chinte, Meikyo.

Pensum for gradering til de ulike lisensene ligger her (LINK)
Regler for internasjonale lisenser: Link til internasjonale retningslinjer