Litteratur

Her følger en oversikt over nødvendig litteratur for JKA Norway lisensprøver.

For instruktør og graderingslisens er det viktig å ha følgende litteratur tilgjengelig:

Katahefter for nivå 1  prøve;
Katahefte standardisert JKA Kata; Heian Shodan til Heian Godan. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Tekki Shodan. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi og Hangetsu. Forfatter Geir Arild Larsen; Språk Norsk

eller alternativt:

Katahefte standardisert JKA Kata;  Heian Shodan til Heian Godan,  Tekki Shodan, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion og Enpi; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Hangetsu, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Jitte, Gankaku; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk

Katahefter for nivå 2 prøve;
Kataheftene til nivå 1 prøven og i tillegg:
Katahefte standardisert JKA Kata;  Heian Shodan til Heian Godan,  Tekki Shodan, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion og Enpi; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk
Katahefte standardisert JKA Kata; Hangetsu, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Jitte, Gankaku; Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Engelsk

Katahefter for nivå 3 prøve;
Kataheftene til nivå 1 og 2 prøvene og i tillegg:
Katahefte standardisert JKA Kata; Bassai Sho, Nijushiho, Kanku sho, Sochin og Unsu. Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Japansk
Katahefte standardisert JKA Kata; Gojushiho sho, Gojushiho dai, Chinte, Meikyo, Wankan.  Hovedforfatter Sugiura sensei. Språk Japansk

Instruktørmanual for nivå 1, 2 og 3 prøvene;
Instruktørmanualen kan lastes ned her (engelsk versjon); Instruktørmanual

Stevne og dommerreglement for nivå 1, 2 og 3 prøvene;
Stevne og dommerreglementet kan lastes ned her (norsk versjon): JKA Stevne og Dommerreglement norsk rev 1
Stevne og dommerreglementet kan lastes ned her (engelsk versjon):Dommerreglement 2018
Dommertegn (tilhører den engelske versjonen): Dommertegn

Video

JKA Judge manual vol 1

JKA Judge manual vol 3

JKA Judge manual for Ippon Shobu Match

JKA Judge manual vol 2

JKA Judge manual how to hold kumite match