Pensum – lisensiering

JKA Norway legger stor prestisje i å utdanne dommere, instruktører og graderingsberettigede med høy kompetanse. På denne siden vil JKA Norway forklare hvordan systemet fungerer og pensumet i de ulike gradene.

For å sikre at kvaliteten på dommere, instruktører og graderingsberettigede holder den kvaliteten som JKA Norway krever, så arrangerer JKA Norway hvert år ulike kurs hvor dan-graderte kan delta og utvikle seg selv og sine kunnskaper.

Instruktør nivå 1

 • Heian Shodan
 • Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi eller Jion (eget valg)
 • Gohon Kumite

Instruktør nivå 2/ Gradering nivå 1

 • Heian Shodan
 • Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi eller Jion (sensor velger)
 • Kihon Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Maegeri)

Instruktør nivå 3
/ Gradering nivå 2

 • Kihon
  – Chudan guaki tsuki
  – Maegeri
 • Tekki Nidan
 • Tokui Kata

Gradering nivå 3

 • Kihon
  – Chudan guaki tsuki
  – Maegeri
 • Tekki Sandan
 • Tokui Kata