Ledelse

JKA Norway er en ideell organisasjon med flere klubber fordelt i Norge. Styret, med presidenten som leder, tar seg av det administrative. Vår sjefsinstruktør, Emil Clementsen 6. dan JKA, sammen med Teknisk komité, har ansvaret for den tekniske biten i JKA Norway .