Sandefjord Shotokan Karateklubb – Styret

Sandefjord Shotokan Karate styret 2022

Styret i SSKK  består av fem personer og velges på Årsmøtet etter vanlige, demokratiske prinsipper. For å bevare kontinuiteten i styrets arbeid, skiftes det maksimalt ut to styremedlemmer hvert år.

Styrets oppgave er å lede klubben etter de retningslinjer som finnes i SSKK sine vedtekter, og i henhold til vedtakene som gjøres på årsmøtet. Styret er ikke involvert i karatetekniske spørsmål, disse forvaltes av hovedinstruktøren i SSKK, Næsgaard Sensei, i tråd med føringer fra Teknisk Komite i JKA Norway. Styret møtes minimum fire ganger pr år.

Ken Andersen

Leder

Therese Andrea Næsgaard

Styremedlem og
Hovedinstruktør

Alexandra Bergan

Styremedlem

Dummy Image

Frode Eggen

Nestleder

Dummy Image

Kim Kolstad

Styremedlem
Kasserer

Dummy Image

Tom Røren

Styremedlem
Sekretær

Styreverv oppgaver

Leder

 • Kalle inn, organisere og lede styremøter.
 • Starte og konkludere saksbehandling.
 • SSKK sin representant utad mot offentlige organer og andre klubber.
 • Ha oversikt over tiltak, planer og arbeidsoppgaver i SSKK, og se til at dette blir utført.
 • Holde styret informert om forandringer i planer og andre pågående saker.
 • Lage årsmeldingen i lag med styret
 • Oppdatere dette dokument sammen med utdanningsansvarlig.
 • Er styret sitt bindeledd mot idrettsforbund og JKA Norway.
 • Skal lage utkast til årsbudsjett og fremlegge dette for styret.
 • Følge opp budsjett og analysere den økonomiske situasjonen.
 • Godkjenne søknad / aktivitetsstøtte i samarbeid med styret.
 • Har ansvar for a opprettholde et godt miljø i styret og resten av SSKK.

E:leder@sskk.no

Nestleder

 • Sammen med leder skal nestleder sikre god saksbehandling og forvaltning av klubben.
 • Ansvarlig for å sikre distribusjon av info på klubbens hjemmeside.
 • Skaffe og koordinere hallbestilling for arrangementer.
 • Skal sammen med leder lage årsmeldingen.
 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i styret og resten av SSKK.

Kasserer

 • Føre SSKK sitt regnskap
 • Kontaktperson til revisor.
 • Oppfølging av bilag.
 • Bilagsoversikt
 • Lage resultatregnskap med periodeoversikt
 • Oversikt over innbetalinger for lisenser, kyu og dan graderinger
 • Oversikt over innbetalinger for kursavgifter
 • Har ansvar for a opprettholde et godt miljø i styret og resten av SSKK.

Styremedlem 1

 • Distribusjon av info i klubben.
 • Ansvarlig for koordinering  og publisering på alle SSKK sine sosiale medier.
 • Har ansvar for å opprettholde et godt miljø i styret og resten av SSKK.

Hovedinstruktør

 • Hovedinstruktøren er fast medlem av styret i SSKK besluttet av årsmøte og nedfelt i vedteketene.
 • Har det sportslige og karatetekniske anvaret for klubben
 • Er kontaktpunktet mellom klubben og JKA Norways Teknsike komité
 • Har det overordnede ansvaret for administrasjon av klubben instruktører
 • Skal sammen leder sikre den daglige driften av klubben
 • Ansvarlig for å planlegge timeplan og treningsgrupper