JKA Norway – Teknisk Komité

Teknisk komité (TK) i JKA Norway har ansvaret for den tekniske utviklingen i organisasjonen og består av alle medlemmer i JKA Norway som innehar 5. dan JKA eller høyere grad. Teknisk Komitè ledes av Sjefsinstruktør, Emil Clementsen 6. dan JKA.

Organiseringen av Teknisk Komitè legger til grunn at man i størst mulig grad skal bruke den kompetanse, engasjement og lederkunnskaper som finnes blant TK-medlemmene. TK medlemmer står fritt til å søke råd og støtte fra kompetanse i og utenfor JKA Norway. Det kan etableres arbeidsgrupper når oppgaver krever det.

TK skal være inkluderende og bruke relevant kompetanse for å styrke JKA Norway sin virksomhet. Hensikten er å gjøre TK mer inkluderende og å bruke relevant kunnskap blant utøvere med lavere grad enn 5. dan til å styrke JKA Norway sin virksomhet.

Her kan dere lese mer om TK sin forretningsorden:
Organisering og Forretningsorden Teknisk Komite rev 2

Komitéens formål

  • Sette normen for Shotokan karate-do slik den utøves i JKA Norway.
  • Kontrollere at JKA Shotokan karate-do utøves på korrekt måte basert på JKA HQ og
    JKA WF standard.

Komitéens oppgave

Undervise ved nasjonale gasshukuer i regi av JKA Norway.

Utdanne og lisensiere: Instruktører, graderingsberettigede og dommere.

Ansvarlig for gjennomføring av graderinger i JKA Norway.

Etablere og vedlikeholde teknisk-langtidsplan som støtter organisasjons mål og retning.