Idrettsforsikring i SSKK

Hos oss er

du forsikret


Kollektive forsikringer

Vi ønsker å gi deg klar informasjon om forsikringsdekning for alle medlemmer og utøvere i Sandefjord Shotokan Karateklubb. Merk at disse gjelder kun ved konkurranse, her er hva du trenger å vite:

  1. Forsikringsdekning for Konkurranseutøvere: Alle medlemmer og utøvere som deltar i konkurranser, er automatisk forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring via Norges Kampsportforbund. Vær oppmerksom på at denne forsikringen kun gjelder under selve konkurransene.
  2. Barneidrettsforsikring for barn under 13 år: For barn under 13 år tilbys Gjensidiges barneidrettsforsikring. Du kan finne forsikringsbevis og vilkår ved å besøke følgende lenke: [lenke til nettstedet].
  3. Ulykkesforsikring for medlemmer over 13 år: Medlemmer som er 13 år og eldre er dekket av Norges Kampsportforbunds kollektive ulykkesforsikring gjennom Tryg Forsikring.

For å få mer detaljert informasjon om forsikringsdekning, inkludert vilkår og betingelser, anbefaler vi at du besøker følgende lenker:

Vi ønsker å sørge for at du har all nødvendig informasjon om forsikringene som tilbys, slik at du kan føle deg trygg når du deltar i våre aktiviteter. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere veiledning, er du velkommen til å kontakte oss.»


Skadeforsikring i SSKK

I tillegg til den kollektive konkurransedekningen, så tilbyr vi også en ekstra forsikringsfordelen for alle medlemmer i SSKK (Sandefjord Shotokan Karateklubb) når det gjelder arrangementer i regi av klubben. Dette er hva du trenger å vite:

  1. Egen Ulykkesforsikring for Klubben: Alle våre medlemmer er automatisk dekket av en egen ulykkesforsikring, spesifikt for deltakelse på arrangementer i regi av klubben. Denne ekstra forsikringen gir ekstra trygghet hvis du skulle skade deg under klubbens arrangementer.
  2. Forsikringsleverandør: IF Vår forsikringspartner for denne spesifikke dekningen er IF. Hvis du opplever en skade under deltakelse i et av våre arrangementer, må du selv sende inn en skademelding til IF.
  3. Skademeldingsskjema: Du kan enkelt melde en skade ved å besøke følgende lenke: IF skademelding. Følg instruksjonene for å rapportere hendelsen og få den nødvendige oppfølgingen fra IF.

Vi ønsker å sørge for at du har fullstendig forsikringsdekning under alle våre arrangementer, og denne ekstra forsikringen er utformet for å gi ekstra trygghet. Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere veiledning om denne forsikringsdekningen, er du velkommen til å kontakte oss.