Priser og medlemsbetingelser

Her finner du våre betingelser til medlemskap i SSKK

GENERELLE MEDLEMSBETINGELSER

Klubbens generelle medlemsvilkår følger klubbens regler. Det skal imidlertid presiseres følgende:

Medlemskontingenten skal betales av alle eksisterende medlemmer og nybegynnere første halvår hvert år. Den skal betales i sin helhet innen for det aktuelle kalenderåret. For nybegynnere i andre halvår vil medlemskontingenten faktureres ved innmelding. Treningsavgiften skal primært betales halvårlig i forkant, men delbetaling er tilgjengelig gjennom betalingsløsningen i Spond-appen. Både medlemskontingenten og treningsavgiften betales gjennom klubbens medlemssystem, Spond Club.

 • Medlemskontingent og treningsavgift faktureres i samme faktura.
  • 1. halvår (januar-juni) faktureres i januar og inneholder medlemskontingent og treningsavgift.
  • 2. halvår (juli-desember) faktureres i august og inneholder kun treningsavgift. For nye medlemmer 2. halvår, så blir også medlemskontingent fakturert.
 • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger som klubben gir og de treningsregler som gjelder i klubben. Dette blir gitt av instruktørene.
 • Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud.
 • Medlemmets anledning til å gå opp til gradering besluttes av klubbens hovedinstruktør og er avhengig av medlemmets fremgang.
 • Misbruk av karate og kampsport utenfor trening og SSKK sine arrangementer kan føre til utvisning fra klubben.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søn- og helligdager, samt ha innskrenket tilbud i ferier og ved innskrenket adgang til skolers gymsaler o.a.
 • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider etter behov.

​Medlemskontingent fastsettes årlig av årsmøtet, styret fastsetter treningsavgiften. Skadeforsikringspremie og medlemspass via Norges Kampsportforbund og JKA (Japanese Karate Association) er inkludert. Frekvens for betaling av medlemskontingent og treningsavgift fastsettes av klubbens styre.

Betalt medlemskontingent og treningsavgift gjelder som innmelding i klubben. Kontrakten fornyes automatisk for et halvår så sant ikke gyldig utmelding er mottatt.

Utmelding sendes til e-post: kontakt@sskk.no.

Utmeldingsfrister:

 • Frist 31.05: Oppsigelse i 1. halvår og som gjelder påfølgende 2. halvår må være mottatt innen 31.05.
 • Frist 30.11: Oppsigelse i 2. halvår og som gjelder påfølgende 1. halvår må være mottatt innen 30.11.

Medlemmene som skal delta på gasshuku, cuper, arrangement (treningssamling) og graderinger medler seg på via egne arrangementer og påmelding i Spond. Disse påmeldingene betinger betaling av deltakeravgift før påmelding er registrert. Medlemmer som ikke betaler gasshuku og gradering i tide, vil bli nektet både deltagelse og gradering.

Dersom medlemmet blir langvarig sykt eller skadet under treningsperiodene, vennligst ta kontakt med klubbens styre.

Ved for sen betaling eller brudd på medlemsvilkårene vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling. Det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter iht. lov om forsinkelsesrente, samt utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved evt. senere tvangsfullbyrding.

Alle spørsmål som gjelder medlemsvilkår og betaling rettes til klubben: kontakt@sskk.no

Priser og betaling

Det sendes ut betalingsforespørslen 2 ganger i året i Spond.

Eksisterende medlemmer jan. – juli: kr 2300,- (kontingent kr 350 + treningsavgift kr 1950).
Eksisterende medlemmer aug. – des.: kr 2300,-(treningsavgift 2300,-)

Nybegynnere januar – juli: kr 1600,- (kontingent kr 350 + treningsavgift kr 1250)
Nybegynnere august – des.: kr 1600,- (kontingent kr 350 + treningsavgift kr 1250)

Knøttene og Karatekids: jan. – juli: kr 1300,- (kontingent kr 350 + treningsavgift kr 950)
Knøttene og Karatekids: aug. – des: kr 1300,- (treningsavgift kr 950 -)
Oppstart av nye medlemmer etter august vil prisen vær lik den som faktureres for januar – juli.

Styret kan innenfor normal drift fastsette andre vilkår ved spesielle anledningen. Dette er behovsprøvd fra sak til sak og en formell søknad må sendes styret på kontakt@sskk.no

Familierabatt

Vi har familierabatt i klubben og det gis 50% rabatt på treningsavgiften fra og med det familemedlemmem nr. 2,   innenfor samme husstand, som blir medlem i klubben. Familierabatten gjelder kun for fullt betalende medlemmer.

Støttemedlemskap

Dersom du ikke er aktiv men likevel ønsker å støtte arbeidet i Sandefjord Shotokan Karateklubb kan du bli støttemedlem. Som støttemedlem får du også stemmerett ved årsmøtet i idrettslaget og du får dermed mulighet til å påvirke den videre utviklingen av klubben. I tillegg får man selvsagt ta del i Sandefjord Shotokan Karateklubb medlemsfordeler.

Støttemedlemskap koster kr 350,- pr år

Offentlige støtteordninger
Dersom du er omfattet av ulike økonomiske støtteordninger som f.eks. Fritidskortet ustedt av Sandefjord kommune, ber vi deg å opplyse om dette ved innmelding. Du er selv ansvarlig for å sikre en profil på sandefjord.friskus.com. Her vil du få tilgang til billetter, tilbud og betaling av medlemsavgifter og lignende. Har du spørsmål eller behov for hjelp i forhold til ditt fritidskort så ta kontakt med Sandefjord Kommune på epost: fritidskort@sandefjord.kommune.no

Dersom du ikke er omfattet av noen støtteordninger, men ønsker å søke om dekning av kostader, kan dette sendes til styret på kontakt@sskk.no

Dette er inkludert i medlemskap i SSKK

Hos SSKK er du forsikret under trening, deltakelse på cuper og stevner.

Som medlem i SSKK for du tilgang til aktiviteter og konkurranser i regi av JKA Norway.

SSKK har fokus på barn og unge og arbeider systematisk med inkludering i idretten og redusere den økonomiske terskelen for deltakelse.

SSKK er sertifisert som et rent idrettslag gjennom Antidoping Norge