Selvforsvarskurs

Hva er selvforsvar?

Selvforsvar handler ikke om kampsport, men om å bruke dine naturlige reaksjoner for å beskytte deg selv. Det er en tydelig forskjell mellom selvforsvar og kampsport. Kampsport er en idrett med fastsatte regler, mens selvforsvar fokuserer på reaksjoner i virkelige truende situasjoner.

Selvforsvar skiller seg fra kampsport ved å utnytte dine naturlige instinkter når du står overfor farlige situasjoner. Dette kurset tar sikte på å utstyre deg med kunnskap om hvordan du kan håndtere slike situasjoner gjennom ulike handlingsmønstre. Disse handlingsmønstrene blir utført i nødverge, også kjent som selvforsvar.

Handlinger som utføres som nødverge (selvforsvar) vil normalt sett være straffbare. Bruken av nødverge, også kjent som selvforsvar, er regulert av §18 første ledd i Straffeloven.

En handling som ellers ville vært straffbar, blir ansett som lovlig når følgende betingelser er oppfylt:

  • Handlingen er utført for å avverge et ulovlig angrep.
  • Handlingen går ikke lenger enn nødvendig.
  • Handlingen er ikke åpenbart overdreven i forhold til angrepets farlighet, angrepet interesse og angriperens skyld.

Dette innebærer at selvforsvar er kun tillatt når det ikke finnes andre måter å avverge en fare på. En viktig retningslinje er at de handlingene du utfører i selvforsvar begrenser seg til å avverge situasjonen. Handlinger som går utover dette kan medføre juridiske konsekvenser.

Selvforsvar involverer enkle og grovmotoriske teknikker utført med en betydelig grad av aggresjon. Disse bevegelsene er kanskje ikke elegante, men de er avgjørende i nødssituasjoner.

Hvorfor lære seg selvforsvar?

Å lære selvforsvar handler om å kunne identifisere situasjoner der du kan bli tvunget til å handle for å beskytte deg selv eller redde deg selv.

Vårt selvforsvarskurs gir opplæring og trening i enkle teknikker og strategier som gjør deg i stand til å forsvare deg selv. Det finnes flere tilnærminger og metoder, men det er avgjørende å ha trent på dette på forhånd for å kunne handle i truende situasjoner.

Det er essensielt å utfordre din egen komfortsone når du trener selvforsvar, og å simulere ulike scenarier. Trening med varierte situasjoner forbereder deg bedre på å kontrollere handlingene dine i truende situasjoner. Dette kurset gir deg denne utfordringen og lar deg trene på dine naturlige reaksjoner under stress, med fokus på enkle og naturlige bevegelser.

Selvforsvar dreier seg i stor grad om å gjenkjenne situasjoner, derfor inkluderer vi trening i ulike scenarier for å utstyre deg med en verktøykasse av teknikker. Mentale ferdigheter er helt sentrale og overgår til og med de fysiske teknikkene. Å være mentalt forberedt gjør deg i stand til å handle mer effektivt og riktig.

Når du står overfor truende situasjoner, hvor kroppen reagerer med frykt, adrenalin og høy puls, kan det være utfordrende å kontrollere dine handlinger. Dette kurset lærer deg å gjenkjenne dine egne impulser og gir deg muligheten til å utføre nødvendige handlinger for å beskytte deg selv.

Generell informasjon

Vårt selvforsvarskurs har oppstart 31. januar 2024. Hindervei 5B 3223 Sandefjord
Lokalene ligger i 2.etg.

Kom i treningsklær som gir deg fri bevegelse. Vi trener barfot, men dersom du bruker treningssko må det være egnede innesko som ikke setter merke på gulvet.

Kurset koster kr 1500,- per deltaker.

Påmelding: https://club.spond.com/landing/courses/sfjordtrkarate
Alternativ påmelding: kontakt@sskk.no

Ta kontakt med oss på leder@sskk.no dersom du har spørsmål om kurset.