Om oss

Sandefjord

Shotokan Karateklubb

Som medlem i Sandefjord Shotokan Karateklubb trener du under engasjerte og kompetente instruktører. Dette kan vi garantere da vi ivaretar og sikrer kvaliteten gjennom utdanning og lisensiering hos JKA Norway og Norges Kampsortforbund.

Vi kvalitetsikrer alle nivåer av våre instruktører og graderingsberettigete, ved deltakelse på nasjonale såvel som internasjonale kurser. Sandefjord Shotokan Karateklubb skal trene Shotokan karate som er synonymt med kvalitet og kompetanse.

I tillegg kommer det instruktører utenfra noen ganger til oss, samt vi deltar på stevner og gasshuku’er. Dette gir deg et spennende, utfordrende og sosialt aktivt miljø. Fellesskapet er sterkt prioritert, og du har store muligheter for å stifte nye bekjentskaper i karate miljøet.

Sandefjord Shotokan Karateklubb setter disiplin, respekt og ydmykhet høyt. Dette er normal kutyme innen karate. Vi forventer at det utvises gjensidig respekt mellom treningskamerater, og mellom instruktør og elev. Det er viktig å være ydmyk og åpen ved undervisning, uansett hvilket nivå man er kommet på. Du vil alltid kunne bli utfordret til å ta til deg ny lærdom, samt til å flytte personlige grenser. Dette gir deg mulighet for kontinuerlig utvikling. I Sandefjord Shotokan Karateklubb karate blir man aldri utlært!

Retningslinjer i sosiale medier

Sosiale medier innehar en rekke fordeler for  oss som idrettslag. Det gjør det lettere å nå mange mennesker med vårt budskap. Vi har en egne Facebook og Instagram sider. De fleste andre klubbene har også dette. Sosiale medier er flotte forumer å benytte til å nå ut til mange, bl.a ved å benytte muligheten til å etablere grupper for kommunikasjon mellom de forskjellige utøverne.

Mange av dem som bruker sosiale medier har bare én brukerprofil som brukes på tvers av ulike livsområder/arenaer. Dette gjør at man må vise særlig aktsomhet. Det man tenkte ble kommunisert mot en publikum/gruppe, leses samtidig av alle de andre.

SSKK har derfor utarbeidet noen retningslinjer for bruk av sosiale medier. Disse retningslinjene gjelder for alle medlemmer av SSKK, men med særlig aktsomhet for dem som innehar tillitsverv i SSKK, samt instruktører på alle nivåer.

Det som skrives på sosiale medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft. Opptre på samme måte som man ville gjort ellers i hverdagen. Ovennevnte gjelder ikke bare for Facebook, men også for Twitter, Instagram, LinkedIn og Flickr, Vimeo, YouTube, Snapchat og tilsvarende medier.

Det vises for øvrig til JKA Norway sin formålsparagraf, med særlig referanse til paragraf 15 «Seksuell trakassering». Det påhviler alle med ansvar og myndighet i JKA Norway å være særlig ansvarlige for at man ikke kommuniserer slik at det kan misforstås av andre.

  1. Instruktører og personer med tillitsverv skal unngå å være «venn» på Facebook eller lignende med barn og unge under 16 år.
  2. Åpne medier er foretrukket for å kommunisere med medlemmene. Bruk «veggen» eller innlegg på klubbenes Spond-app slik at mest mulig av kommunikasjonen er åpen og transparent.
  3. Der det er naturlig (f.eks. SSKK sine instruktører etc.) kan en vurdere å ha en lukket gruppe. Men vurdér nøye behovet for en slik lukket gruppe.
  4. Direkte henvendelser til enkeltutøvere som er yngre enn 16 år bør alltid ha en kopi til utøverens foresatte.
  5. Vær troverdig i din kommunikasjon.
  6. Opptre sannferdig, etterrettelig og rettferdig. Represntanter av klubben er også en representant for JKA Norway.
  7. Når vi mottar verdifull kunnskap, kompetanse eller innsikt deles den der det er hensiktmessig.
  8. Vær en ambassadør for karate og idrett generelt.