Inkludering i Idrettslag

Sandefjord Shotokan Karateklubb


Vårt formål

Vi er dedikert til å fremme inkluderende idrett for alle. Hos SSKK tror vi på et mangfoldig og inkluderende samfunn uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religion og kulturelle forhold. Vårt mål er å bryte barrierer i idretten og gjøre aktivitetstilbud tilgjengelig for alle barn, unge og voksne.

Våre tiltak for inkludering i idretten

  1. Fritidskortet Samarbeid: Vi samarbeider med Sandefjord Kommune og Nav for å tilby våre aktiviteter gjennom det kommunale Fritidskortet. Dette sikrer at flere kan delta i våre idrettsprogrammer.
  2. Tilpassede Treningsøkter: Våre treningsøkter er skreddersydd for individuelle behov, inkludert deltakere med ulike psykiske og fysiske funksjonshemninger. Vi tilpasser treningsprogrammer, bruker tilpasset utstyr og fokuserer på individuelle mål.
  3. Egen Støtteordning: Vi tilbyr også en egen støtteordning utover Fritidskortet. Dette gir ekstra støtte for utøvere og familier som ikke kvalifiserer for Fritidskortet. Søknader behandles individuelt.
  4. Familierabatt: Vi tilbyr en familierabattordning for å redusere kostnadene for familier med flere medlemmer i klubben innenfor samme husstand.
  5. Gratis Forsikring: Alle våre medlemmer er forsikret mot skader under treninger og arrangementer. Dette dekkes i sin helhet av klubben.
  6. Lav Kostnad: Vi jobber systematisk for å holde medlemskap, treningsavgifter og deltakelse på arrangementer til et minimum. Vår utvidede støtteordning dekker mange av disse utgiftene i sin helhet.
  7. Samarbeid: Vi søker aktivt samarbeid med lokale organisasjoner, offentlige instanser og bedrifter for å styrke vårt arbeid med inkludering og sikre nødvendig støtte.
  8. Inkluderende Miljø: Vi legger vekt på å skape et inkluderende og støttende miljø der alle deltakere føler seg velkomne og verdsatt. Dette inkluderer sosiale arrangementer og fellesskapsbygging.

Kontinuerlig forbedring – evalueriung

Vi evaluerer jevnlig våre tiltak og prosjekters effektivitet og justerer dem i tråd med tilbakemeldinger fra deltakere og trenere. Hos SSKK streber vi alltid etter kontinuerlig forbedring for å sikre at alle får en positiv og inkluderende idrettsopplevelse.

Sammen skaper vi et mer inkluderende samfunn gjennom idrett.