Refusjon av reisekostnader

Reiseregning for dommere

Som dommer til stevner som arrangeres av Sandefjord Shotokan Karateklubb er du selv ansvarlig for å på se at søknad om refusjon av reiseregninger er i henhold til vår retninglinje. Reiseregninger som ikke er er i tråd med denne vil bli avvist.

Det pressiseres at reiseregninger som ikke benytter malen på denne siden, og som ikke er sammensatt til en PDF-fil ikke blir behandlet! Reiseregningen skal være sendt inn senest 14 dager etter stevne er avsluttet. For Shobu Ippon NM 2024 vil dette bety at reisergninger som ikke er sendt til arrangøren innen lørdag 23. mars 2024 ikke blir betalt. Tidsfristen er absolutt.

Mal for reiseregning


Kostander som dekkes

Følgende føringer legges til grunn for refusjon av reisekostnader:

Reise til og fra
Det forventes at man ved valg av fly, tog o.l. velger et alternativ i den laveste prisklassen. Dvs. at man bestiller i god tid og velger de billigste billettene innenfor aktuelle tidspunkter.
Det forventes at alle mulige rabatter benyttes.
Det forventes at man benytter offentlig kommunikasjon i så stor grad som mulig. Taxi brukes kun når det ikke er gjennomførbart med buss og bane.

Overnatting
Det forventes at man bor på foreslåtte hotell med rabatterte priser på konkurranser, møter, samlinger osv.

Diett
Diett dekkes som hovedregel ikke.


Krav til utforming og innhold

Det skal leveres reiseregning med originalbilag vedlagt.

Det skal kun benyttes  egen mal for reiseregning, andre maler vil bli avvist.

Reiseregning skal sendes som én -1- PDF med tydelig utregnet sum.

Elektroniske billetter til offentlig transport kan føres opp uten bilag. Antall reiser og enkeltbeløp per reise og totalbeløp skal oppgis.

Ved delte kostnader som f.eks. taxi føres det på hvem som har tatt taxi og man fører opp sin andel av kostnaden på skjemaet og hvem som vedlegger bilaget i reiseregningen.

For at reiseregninger skal kunne refunderes som skattefritt skal reiseregningene fylle ut følgende informasjon på skjema for reiseregning:

  • Navn, adresse og kontaktinformasjon
  • Beskrivelse av reiserute, tid og sted
  • Bankkontonummer