Sparebanken Sør gir Sandefjord Shotokan Karateklubb en gave på kr 100.000,-

Sparebanken Sør gir Sandefjord Shotokan Karateklubb en gave på kr 100.000,-

Sparebanken Sør gir Sandefjord Shotokan Karateklubb en gave på kr 100.000,- 1552 629 Sandefjord Shotokan Karateklubb

Sparebanken Sør overrasket SSKK på trening torsdag 26. januar for å overrekke en utrolig gave på kr 100.000,- Gaven skal brukes til å oppgradere og tilføre nytt
treningsutstyr til klubben i forbindelse med at klubben i løpet av våren 2023 flytter inn i nye lokaler.

SSKK ved hovedinstruktør Therese
Næsgaard og styreleder Ken Andersen
mottok gaven på vegne av
idrettsforeningen.
SSKK ønsker å rette en stor takk til
Sparebanken Sør for deres engasjement og
ønske om å støtte lokale tiltak og
idrettsforeninger.

 

 

Sparebanken Sør